Bli medlem i dag!

 

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters interesser og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter. Motvind Norge er partipolitisk uavhengig, og arbeider for å sikre at areal- og energipolitikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Ordinært medlemskap koster kr.250 pr. år. Ungdom (inntil 26 år) betaler kr.100 i medlemskap.

Ved innmelding nå gjelder kontingenten ut hele 2024.

Betalingsalternativ ved innmelding er: Visa, Mastercard, BankAxess, Paypal og VIPPS.


HER KAN DU REGISTRERE DIN INNMELDING

Medlem
Pris: 250

Ungdom
Pris: 100