Bli medlem!

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, nasjonale minoriteters interesser og urfolks og reindriftsnæringens rettigheter. Motvind Norge er partipolitisk uavhengig, og arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Ordinært medlemskap koster kr.250 pr. år. Ungdom (inntil 20 år) betaler kr.100 i medlemskap.
Ved innmelding etter 1.november gjelder kontingenten ut året og hele påfølgende år.
Betalingsalternativ ved innmelding er: Visa, Mastercard, BankAxess, Paypal og VIPPS.


HER KAN DU REGISTRERE DIN INNMELDING

Medlemstype Pris
Medlem 250,00 Til Innmelding
Ungdom 100,00 Til Innmelding